โรงพยาบาลวชิรบารมี จ.พิจิตร

เลื่อนขึ้น

Untitled Document
โรงพยาบาลวชิรบารมี จ.พิจิตร
พฤหัส 16 กรกฎาคม 2563
ปฏิทินห้องประชุม/Conference : 1 เรื่อง
16-07-2563 - 17-07-2563
ประชุมทั่วไป
Cprรพสต.
ณ ห้องประชุมใหญ่
 
ปฏิทินการใช้ยานพาหนะ : 1 เรื่อง
08:30 - 12:00 น.
รับทีตรวจ
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ นว.
 
สถิติการใช้งาน
Open Page : 174920
Today : 000007
Total : 011203
Untitled Document
 
เผยแพร่ป้ายภาพกิจกรรมรณรงค์ STRONG ...
  จิตพอเพียงต้านทุจริต ...
โพสต์ : 15/06/2020,10:39 น. โดย:บริหาร อ่านเพิ่ม  
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันส...
    "กิจกรรมจิตอาสา" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ในวันที่ 9 มิถุนายน 2...
โพสต์ 10/06/2020 อ่านเพิ่ม
มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกร...
    สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด ชุดที่ี 44 ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 8 เมษายน 2563 ...
โพสต์ 10/04/2020 อ่านเพิ่ม
ประกาศและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการร...
    โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ขอประกาศและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัส COVID-19...
โพสต์ 26/03/2020 อ่านเพิ่ม
ทีมตรวจราชการสาธารณสุข ตรวจเยี่ยม "...
    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 12563 ทีมตรวจราชการสาธารณสุข "ด้านการเงินการคลัง" เข้าตรวจเยี่ยม คปสอ.วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร...
โพสต์ 20/02/2020 อ่านเพิ่ม
BIG CLEANING DAY...
    Sหลังประชุม...
โพสต์ 14/02/2020 อ่านเพิ่ม
ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินห้องประชุม/Conference ปฏิทินการใช้ยานพาหนะ
โรงพยาบาลวชิรบารมี จ.พิจิตร
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

12-05-2563
เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ด...    (45 View) 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
12-05-2563
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัด...    (37 View) 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
12-05-2563
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลว...    (56 View) 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
20-12-2562
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหัดพ...    (120 View) 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
27-11-2562
เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ด...    (145 View) 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

29-05-2563
ประกาศเผยแพร่ราคากล่งจัดซื้อหม้...    (33 View) 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
31-03-2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้...    (56 View) 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
30-10-2562
ประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินก...    (138 View) 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
30-10-2562
ประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินก...    (117 View) 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
30-10-2562
ประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินก...    (130 View) 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

30-03-2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างเหมาบริการ...    (61 View) 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
28-01-2563
บุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค...    (54 View) 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
28-01-2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ...    (77 View) 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
18-10-2562
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ(รายเดือน)...    (129 View) 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
23-11-2560
ส่งประกาศรับสมัครงานบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเชลิอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน)...    (535 View) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

14-02-2563
ประชุมเจ้าหน้าที่  (30 View) 
โพสต์โดย (รัตติกาล หลิ่มหงษ์ [น.ส.] )
19-08-2562
ประชุมกกบ.20สิงหาคม2562  (61 View) 
โพสต์โดย (รัตติกาล หลิ่มหงษ์ [น.ส.] )
15-07-2562
พัฒนางานGREEN AND CLEAN  (192 View) 
โพสต์โดย (รัตติกาล หลิ่มหงษ์ [น.ส.] )
03-07-2562
เชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบคร...    (124 View) 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
15-01-2562
ประชุมระบบบริการสุขภาพ  (100 View) 
โพสต์โดย (รัตติกาล หลิ่มหงษ์ [น.ส.] )
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

15-06-2563
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน...    (19 View) 
โพสต์โดย (วิไลพร พึ่งชา [นาง] )
08-06-2563
จัดตั้งชมรม STRONG    (20 View) 
โพสต์โดย (วิไลพร พึ่งชา [นาง] )
08-06-2563
รายงานการประชุม    (22 View) 
โพสต์โดย (วิไลพร พึ่งชา [นาง] )
08-06-2563
สรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียน...    (21 View) 
โพสต์โดย (วิไลพร พึ่งชา [นาง] )
04-06-2563
มาตรการป้องกันการรับสินบน    (20 View) 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

23-08-2562
Test Other  (55 View) 
โพสต์โดย (สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย] )
ดูทั้งหมด  

    กำลังออนไลน์
Untitled Document