โรงพยาบาลวชิรบารมี จ.พิจิตร

เลื่อนขึ้น

Untitled Document
โรงพยาบาลวชิรบารมี จ.พิจิตร
อาทิตย์ 23 มกราคม 2565
'' ไม่มีกิจกรรมวันนี้ในระบบ ''
สถิติการใช้งาน
Open Page : 213576
Today : 000004
Total : 019953
Untitled Document
 
นโยบายงดการให้และรับของขวัญ ...
  งดการให้และรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด ...
โพสต์ : 22/12/2021,14:00 น. โดย:บริหาร อ่านเพิ่ม  
ประฃาสัมพันธ์การฉีดวัตซีน Covid-19_...
    ประฃาสัมพันธ์การฉีดวัตซีน Covid-19_5...
โพสต์ 05/11/2021 อ่านเพิ่ม
กลุ่มเพื่อน 01 สามง่าม นำอาหารกลางว...
    ขอขอบคุณ "ความห่วงใยทีมอบให้บุคลากรทางการแพทย์" โดยกลุ่มเพื่อน 01 สามง่าม มอบอาหารกลางวันแก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรง...
โพสต์ 02/06/2021 อ่านเพิ่ม
เชิญชวนฉีดวัคซีนโควิด-19...
    ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนตั้งแต่วันนี้ที่หมู่บ้านของท่าน ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 กลุ่มโ...
โพสต์ 13/05/2021 อ่านเพิ่ม
การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาล...
    วันที่ 17-19 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลวชิรบารมีและเครือข่ายได้มีกิจกรรมสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย...
โพสต์ 19/03/2021 อ่านเพิ่ม
การนิเทศงาน คปสอ.วชิรบารมี รอบที่ 1...
    วันที่ 26 มกราคม 2564 นายแพทย์กมล กัญญาประสิทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และทีมผู้นิเทศได้ออกมาติดตามแผนงานและผลก...
โพสต์ 08/02/2021 อ่านเพิ่ม
ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินห้องประชุม/Conference ปฏิทินการใช้ยานพาหนะ
โรงพยาบาลวชิรบารมี จ.พิจิตร
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

Untitled Document

13-01-2565
เผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร จำนวน ๘ อ...    (6 View) 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
06-01-2565
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิ...    (12 View) 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
06-01-2565
เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงพยาบา...    (6 View) 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
27-12-2564
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร จำนวน 8 อา...    (15 View) 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
27-12-2564
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดราคากลางจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงพยาบาล...    (19 View) 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

29-12-2564
MOIT4 ข้อ 3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและ...    (18 View) 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
31-08-2563
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี...    (237 View) 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
22-07-2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซ...    (242 View) 
โพสต์โดย ( )
22-07-2563
เผยแพร่ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซ...    (196 View) 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
22-07-2563
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี...    (234 View) 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

27-10-2564
ส่งประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกระทรวงสาธารณสุข...    (24 View) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
03-11-2563
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)ต.พนักงานทั่วไป งานสนาม...    (224 View) 
โพสต์โดย ( )
03-11-2563
ส่งประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้าางชั่วคราวรายเดือน(งินบำรุง)...    (173 View) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
03-11-2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร...    (203 View) 
โพสต์โดย (วิโรจน์ โรยกลิ่น [นาย] )
30-03-2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างเหมาบริการ...    (323 View) 
โพสต์โดย (ชุดารัตน์ เกตุวิบูรณ์ [น.ส.] )
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

14-02-2563
ประชุมเจ้าหน้าที่  (156 View) 
โพสต์โดย (รัตติกาล หลิ่มหงษ์ [น.ส.] )
19-08-2562
ประชุมกกบ.20สิงหาคม2562  (169 View) 
โพสต์โดย (รัตติกาล หลิ่มหงษ์ [น.ส.] )
15-07-2562
พัฒนางานGREEN AND CLEAN  (303 View) 
โพสต์โดย (รัตติกาล หลิ่มหงษ์ [น.ส.] )
03-07-2562
เชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบคร...    (360 View) 
โพสต์โดย (จิตติมา สมถวิล [นาง] )
15-01-2562
ประชุมระบบบริการสุขภาพ  (200 View) 
โพสต์โดย (รัตติกาล หลิ่มหงษ์ [น.ส.] )
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

Untitled Document

23-08-2562
Test Other  (170 View) 
โพสต์โดย (สมศักดิ์ จันทวงษ์ [นาย] )
ดูทั้งหมด  

    กำลังออนไลน์
Untitled Document