โรงพยาบาลวชิรบารมี จ.พิจิตร

เลื่อนขึ้น

Untitled Document
ข่าวกิจกรรมล่าสุด
แสดงทั้งหมด 146 กิจกรรม   
นโยบายงดการให้และรับของขวัญ...
    งดการให้และรับของขวัญของกำนัลทุกชนิด...
โพสต์ 22/12/2021 อ่านเพิ่ม
ประฃาสัมพันธ์การฉีดวัตซีน Covid-19_5...
    ประฃาสัมพันธ์การฉีดวัตซีน Covid-19_5...
โพสต์ 05/11/2021 อ่านเพิ่ม
กลุ่มเพื่อน 01 สามง่าม นำอาหารกลางวันมามอบให้บุคลา...
    ขอขอบคุณ "ความห่วงใยทีมอบให้บุคลากรทางการแพทย์" โดยกลุ่มเพื่อน 01 สามง่าม มอบอาหารกลางวันแก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลวชิรบารมี เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564...
โพสต์ 02/06/2021 อ่านเพิ่ม
เชิญชวนฉีดวัคซีนโควิด-19...
    ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนตั้งแต่วันนี้ที่หมู่บ้านของท่าน ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เริ่มฉีด 7 มิถุนายนนี้ ...
โพสต์ 13/05/2021 อ่านเพิ่ม
การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลวชิรบารมีและเคร...
    วันที่ 17-19 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลวชิรบารมีและเครือข่ายได้มีกิจกรรมสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ...
โพสต์ 19/03/2021 อ่านเพิ่ม
การนิเทศงาน คปสอ.วชิรบารมี รอบที่ 1/2564...
    วันที่ 26 มกราคม 2564 นายแพทย์กมล กัญญาประสิทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร และทีมผู้นิเทศได้ออกมาติดตามแผนงานและผลการดำเนินงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ จังหวัดพิจิตร รอบที่ 1 ปีงบประ...
โพสต์ 08/02/2021 อ่านเพิ่ม
โรงพยาบาลวชิรบารมี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้...
    วันที่ 20 มกราคม 2564 โรงพยาบาลวชิรบารมี จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล ให้มีสภาพสวยงาม น่าอยู่ น่ามอง ด้วยบรรยากาศอันอบอุ่น...
โพสต์ 22/01/2021 อ่านเพิ่ม
สถานการณ์ COVID-19...
    สถานการณ์ COVID-19...
โพสต์ 06/01/2021 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะ ตรวจเย...
    วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายแพทย์กมล กัญญาประสิทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยคณะ ได้เข้ามาตรวจเยียมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวโรงพยาบาลวชิรบารมี และเครือข่ายฯ...
โพสต์ 30/12/2020 อ่านเพิ่ม
บริษัท ปตท.นำแอลกอฮอล์ มาบริจาคให้ รพ.วชิรบารมี จำ...
    บริษัท ปตท.นำแอลกอฮอล์ มาบริจาคให้ รพ.วชิรบารมี จำนวน 80 ลัง ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก...
โพสต์ 30/12/2020 อ่านเพิ่ม
ประกาศเกี่ยวกับการป้องกันการระบาดของโรค co-vid19 ข...
    ประกาศเกี่ยวกับการป้องกันการระบาดของโรค co-vid19 ของโรงพยาบาลวชิรบารมี...
โพสต์ 25/12/2020 อ่านเพิ่ม
วันพ่อแห่งชาติ...
    วันที่ 5 ธันวาคม 2563 บุคลากรสังกัดโรงพยาบาลวชิรบารมีเข้าร่วมพิธี "วันพ่อแห่งชาติ" และ "วันชาติ" ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร...
โพสต์ 06/12/2020 อ่านเพิ่ม
แปลงผักโรงพยาบาลคุณธรรม...
    กิจกรรมโรงพยาบาลคุณธรรม ทุกคนร่วมกันทำแปลงผัก ปลูกพืชผักสวนครัว พ.ย.2563...
โพสต์ 27/11/2020 อ่านเพิ่ม
งานบุญ ขึ้นบ้านใหม่...
    ทำบุญ ขึ้นบ้านใหม่ แฟลตใหม่ อยู่เย็น เป็นสุข นะคะ...
โพสต์ 12/11/2020 อ่านเพิ่ม
องค์กรคุณธรรม...
    วันที่ 28 คุลาคม 2563 โรงพยาบาลวชิรบารมี จัดกิจกรรม "องค์กรคุณธรรม"...
โพสต์ 29/10/2020 อ่านเพิ่ม
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร(ด้านบริหาร)ตรวจต...
    ดร.ธานี โชติกคาม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร(ด้านบริหาร)ตรวจติดตามการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล รพ.วชิรบารมี...
โพสต์ 10/09/2020 อ่านเพิ่ม
วันแม่แห่งชาติ...
    วันที่ 12 สิงหาคม 2563 บุคลากรสังกัดโรงพยาบาลวชิรบารมี ร่วมกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร...
โพสต์ 14/08/2020 อ่านเพิ่ม
ประเมินผลงาน รอบ 9 เดือน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบปร...
    ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลวชิรบารมี ได้จัดกิจกรรมประเมินผลงาน รอบ 9 เดือน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร...
โพสต์ 14/08/2020 อ่านเพิ่ม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพร...
    ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10. ณ...
โพสต์ 29/07/2020 อ่านเพิ่ม
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด...
    "กิจกรรมจิตอาสา" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.50 น. ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรบารมี จังห...
โพสต์ 10/06/2020 อ่านเพิ่ม
มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธา...
    สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด ชุดที่ี 44 ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 8 เมษายน 2563 ...
โพสต์ 10/04/2020 อ่านเพิ่ม
ประกาศและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับมือ COVID-19...
    โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ขอประกาศและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัส COVID-19...
โพสต์ 26/03/2020 อ่านเพิ่ม
ทีมตรวจราชการสาธารณสุข ตรวจเยี่ยม "ด้านการเงินการค...
    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 12563 ทีมตรวจราชการสาธารณสุข "ด้านการเงินการคลัง" เข้าตรวจเยี่ยม คปสอ.วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร...
โพสต์ 20/02/2020 อ่านเพิ่ม
BIG CLEANING DAY...
    Sหลังประชุม...
โพสต์ 14/02/2020 อ่านเพิ่ม
ก้าวท้าใจ VIRTUAL RUN SEASON 1...
    ทำเนียบสมาชิก "ก้าวท้าใจ" VIRTUAL RUN SEASON 1 โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร...
โพสต์ 03/02/2020 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร นิเทศงาน คปสอ.วชิรบารมี รอบที่ 1 ปีงบปร...
    วันที่ 20 มกราคม 2563 ทีมนิเทศงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ได้ออกนิเทศงาน คปสอ.วชิรบารมี รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ...
โพสต์ 22/01/2020 อ่านเพิ่ม
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ร่วมกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ"...
    วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ร่วมกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ" ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี...
โพสต์ 05/12/2019 อ่านเพิ่ม
วันล้างมือโลก...
    วันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก...
โพสต์ 15/10/2019 อ่านเพิ่ม
วันคล้ายวันสวรรคต รัชการที่ 9...
    พสกนิกรชาววชิรบารมีทุกหมู่เหล่า ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนา และจัดกิจกรรม เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวั...
โพสต์ 14/10/2019 อ่านเพิ่ม
จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ...
    วันที่ 19 กันยายน 2562 โรงพยาบาลวชิรบารมี ได้จัดงาน "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่พี่ชอ กล่อมพร ด้วยบรรยากาศแบบพี่ๆน้อง อันแสนที่จะอบอุ่น...
โพสต์ 24/09/2019 อ่านเพิ่ม
โรงพยาบาลวชิรบารมี ประเมินผลงาน รอบ 9 เดือน ปีงบปร...
    วันที่ 9 และวันที่ 17 กันยายน 2562 โรงพยาบาลวชิรบารมี มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2562 "ระดับทีม" ซึ่งตัวแทนของแต่ละทีมก็ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีด้วยบรรยากาศอ...
โพสต์ 18/09/2019 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตร สุ่มประเมิยผลงานฯปี 2562...
    วันที่ 29 สิงหาคม 2562 คณะทำงาน สสจ.พิจิตร ออกสุ่มประเมินผลการปฏิบัติงานของ คปสอ.วชิรบารมี ประจำปีงบประมาณ 2562...
โพสต์ 30/08/2019 อ่านเพิ่ม
ทอดผ้าป่าสามัคคี โดย ท่านพันตำรวจเอกอุเทน นุ้ยพิน ...
    เพื่อนำรายได้จัดชื้อเครื่องมือแพทย์และพัฒนาบริการทางการแพทย์...
โพสต์ 15/07/2019 อ่านเพิ่ม
ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ ...
    24 มิถุนายน2562 ทีม HRF ร่วมจัดกิจกรรมต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับความก้าวหน้าเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ โดยรวม 30คน ผู้บริหารและทีมกลางได้ปฐมนิเทศ แผนยุทธศาสตร์ ทิศทาง เ...
โพสต์ 02/07/2019 อ่านเพิ่ม
การประเมินเยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต. ติดดาว เครือข่ายส...
    เพื่อติดตามและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ ...
โพสต์ 12/05/2019 อ่านเพิ่ม
ทำบุญ ตักบาตร และรดน้ำดำหัวฯ ประจำปี 2562...
    วันที่ 23/04/2562 โรงพยาบาลวชิรบารมี ได้จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร และรดน้ำดำหัว ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรบารมี ท่านสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ผู้สูงอายุ และอดี...
โพสต์ 24/04/2019 อ่านเพิ่ม
การอบรมการนิเทศการพยาบาล 2562 และ 28 มีนาคม 2562กา...
    อบรมวิชาการ เรื่อง การนิเทศการพยาบาล: Nursing Supervisionและ Specific competency 1. เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการพยาบาลที่มีคุณภาพและปลอดภัย 2. เพื่อพัฒนา...
โพสต์ 27/03/2019 อ่านเพิ่ม
การพัฒนาระบบเวชระเบียนแบบ Paperless...
    วันที่ 27 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลวชิรบารมี ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเวชระเบียนแบบ Paperless ที่โรงพยาบาลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก...
โพสต์ 04/01/2019 อ่านเพิ่ม
จัดงานส่งท้ายปีเก่า(2561) ต้อนรับปีใหม่(2562)...
    โรงพยาบาลวชิรบารมีจัดงานส่งท้ายปีเก่า(2561) ต้อนรับปีใหม่(2562) ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ด้วย Theme "งานวัด"...
โพสต์ 28/12/2018 อ่านเพิ่ม
การประชุมประจำเดือน จนท.สังกัดโรงพยาบาลวชิรบารมี...
    วันที่ 17 ธันวาคม 2561 จัดให้มีการประชุม จนท.สังกัดโรงพยาบาลวชิรบารมี ประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่ง ในบรรยากาศที่อบอุ่น...
โพสต์ 18/12/2018 อ่านเพิ่ม
เชิญรับแฟ้มแบบห่วงสันกว้างขนาด2 นิ้ว...
    เพื่อนำมาพัฒนางาน5ส เปิดฟ้มงานใหม่ ปรับปรุงงานเบิกได้ที่งานพัสดุค้า...
โพสต์ 17/12/2018 อ่านเพิ่ม
นายอำเภอวชิรบารมี...
    วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลาประมาณ 09.09 น. นายธบดินทร์ เศรษฐสุวรรณ นายอำเภอวชิรบารมี ได้เข้ามาเยี่ยมเสริมพลังให้กับพวกเราชาวโรงพยาบาลวชิรบารมี ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น มีรอยยิ้ม เป็...
โพสต์ 28/11/2018 อ่านเพิ่ม
กลุ่มเพื่อน 01 ร่วมใจรักสามัคคี...
    วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มเพื่อน 01 ร่วมใจรักสามัคคี บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์เพื่อโรงพยาบาลวชิรบารมี...
โพสต์ 12/11/2018 อ่านเพิ่ม
แสดงมุฑิตาจิต และเลี้ยงรับ-ส่งบุคลากร...
    วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 โรงพยาบาลวชิรบารมี จัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ เลี้ยงรับบุคลากรใหม่ และเลี้ยงส่งบุคลากรที่ย้ายไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น ตามวิถีชีวิต...
โพสต์ 01/10/2018 อ่านเพิ่ม
แสดงมุฑิตาจิต...
    วันที่ 24 กันยายน 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จัดงานแสดงมุฑิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุ จำนวน 34 คน ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ จังหวัดพิจิตร โดยมีผู้เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง_สำหรับโ...
โพสต์ 25/09/2018 อ่านเพิ่ม
็HA3 :TODAY FOREVER QUALITY & EFFECTIVE and SAFET...
    คุณภาพ คุณธรรม คุณค่า ในความจริง ความงามและความดีของพี่น้องและชุมชนวชิรบารมี สู้ๆๆๆ...
โพสต์ 16/09/2018 อ่านเพิ่ม
การเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ...
    ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2561 โรงพยาบาลวชิรบารมี ได้รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ จากอาจารย์ผู้เยี่ยมสำรวจของ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) ...
โพสต์ 13/09/2018 อ่านเพิ่ม
การพัฒนาโปรแกรมความเสี่ยงออนไลน์ โรงพยาบาลวชิรบารม...
    ประชุมการพัฒนาโปรแกรมความเสี่ยงออนไลน์เพื่อการใช้งาน 3 ระดับ หน่วยงาน ทีมคร่อม ทีมกลาง (RM Version 4) เพื่อการใช้งาน โดยมี ที่ปรึกษาทางการพัฒนาโปรแกรมความเสี่ยงออนไลน์ ได้แก่ นายสุ...
โพสต์ 28/08/2018 อ่านเพิ่ม
มหกรรมสุขภาพอำเภอวชิรบารมี...
    อำเภอวชิรบารมีจัดมหกรรมสุขภาพ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร...
โพสต์ 24/08/2018 อ่านเพิ่ม
ประชุม จนท.ประจำเดือนสิงหาคม 2561...
    วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร จัดให้มีการประชุม จนท.ในสังกัด ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม รพ.วชิรบารมี...
โพสต์ 21/08/2018 อ่านเพิ่ม
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันและระงับอัคคีภัย"...
    วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. โรงพยาบาลวชิรบารมี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันและระงับอัคคีภัย" ให้แก่บุคลากรในสังกัด จำนวน 2 รุ่น ณ ห้องประชุมฯและลานเอนกประสง...
โพสต์ 17/08/2018 อ่านเพิ่ม
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561...
    เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิรบารมี ร่วมทำพิธีถวายพระพร ตักบาครทำบุญ ณ ที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี ...
โพสต์ 12/08/2018 อ่านเพิ่ม
กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2561 ...
    ผู้ป่วยและญาติพร้อมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิรบารมีร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง...
โพสต์ 09/08/2018 อ่านเพิ่ม
วันเฉลิมพระฃนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ...
    วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี_จังหวัดพิจิตร ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา" ...
โพสต์ 28/07/2018 อ่านเพิ่ม
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตรสัญจร...
    วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตรสัญจร มาพบปะกับสมาชิกอำเภอวชิรบารมี ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวชิรบารมี...
โพสต์ 19/07/2018 อ่านเพิ่ม
Big Cleaning...
    วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 โรงพยาบาลวชิรบารมี จัดกิจกรรม Big Cleaning day...
โพสต์ 13/07/2018 อ่านเพิ่ม
โรงพยาบวชิรบารมี จัดกิจกรรมใส่บาตร อาหารแห้ง...
    9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. โรงพยาบวชิรบารมี จัดกิจกรรมใส่บาตร อาหารแห้ง แก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป เพื่อความเป็นศิริมงคลทั้งบุคลากรผู้ให้บริการ ผู้ป่วยและญาติ ...
โพสต์ 09/07/2018 อ่านเพิ่ม
การประชุมวิชาการเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อสุขภาพ ประจํา...
    เอกสารประกอบ : การประชุมวิชาการเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อสุขภาพ ประจําปี 2561 (Digital Health Annual Conference 2018) “Innovations for eHealth” วันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเ...
โพสต์ 09/07/2018 อ่านเพิ่ม
เชิญประชุมลูกจ้างชั่วคราวทุกท่าน...
    ฝ่ายบริหารทั่วไป การเจ้าหน้าที่ ขอเชิญลูกจ้างชั่วคราวทุกท่านเข้าร่วมประชุม เรื่อง มีความประสงค์ (หรือไม่มีความประสงค์) เข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงวสาธารณสุข เพื่อกรอกแบบสำรวจ ใน...
โพสต์ 22/06/2018 อ่านเพิ่ม
นิเทศงาน รอบ 2/2561...
    กำหนดการ สสจ.พิจิตร นิเทศงาน รอบ 2/2561 คบสอ.วชิรบารมี วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านนา ...
โพสต์ 07/06/2018 อ่านเพิ่ม
ทอดผ้าป่าสามัคคี...
    วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลาประมาณ 10.00 น._คุณแม่ศิริ แซ่ลี้ ครอบครัวเชิญตระกูล ชมรมจักรยานปั่นทำดีตามรอยพ่อ ชาวอำเภอวชิรบารมี และพี่น้องสายบุญทั่วสารทิศ ได้ร่วมกันทอดผ้าป่า...
โพสต์ 21/05/2018 อ่านเพิ่ม
พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปี 2561...
    พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปี 2561 วันที่ 19 เมษายน 2561 ...
โพสต์ 03/05/2018 อ่านเพิ่ม
ซ้อมแผนอุบัติเหตุ Table talk และ จนท.ออเจ้า...
    10 เม.ย.หน่วยราชการที่เกี่ยว ร่วมกิจกรรมเชิงรุก ในการเตรียมความพร้อมรับ อุบัติเหตุวันสงกรานต์...
โพสต์ 10/04/2018 อ่านเพิ่ม
การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการทำงานในโรงพยาบา...
    วันที่ 4 เมษายน 2561 โรงพยาบาลวชิรบารมี จัดอบรมเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการทำงานในโรงพยาบาล ตั้งแต่เวลา 09.09 น.ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวชิรบารมี...
โพสต์ 05/04/2018 อ่านเพิ่ม
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน BIG CLEANING...
    วันที่ 22 มีนาคม 2561 รพ.วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ได้จัดกิจกรรม "ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน BIG CLEANING" ...
โพสต์ 30/03/2018 อ่านเพิ่ม
การประชุม Admin อำเภอวชิรบารมี ...
    วันที่ 13 มีนาคม 2561 จัดให้มีการประชุม Admin อำเภอวชิรบารมี ณ ที่ รพ.สต.คุยกระชาย...
โพสต์ 13/03/2018 อ่านเพิ่ม
การขับเคลื่อนสาธารณสุขคุณธรรม ต่อยอดอำเภอคุณธรรม 2...
    เครือข่ายคุณธรรมอำเภอวชิรบารมี "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ จิตอาสา พอเพียง" อำเภอคุณธรรม อำเภอวชิรบารมี "ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ สามัคคี มีน้ำใจ" รวมพลังขับเคลื่อนคุณธรรม ขับเคลื่อนนโยบาย,กุ...
โพสต์ 10/03/2018 อ่านเพิ่ม
โครงการปณิธานความดี & กิจกรรมก้าวคนละก้าวพระภิกษุ...
    ตักบาตรปณิธานความดี วันที่ 9 & กิจกรรมก้าวคนละก้าวพระภิกษุ...
โพสต์ 09/03/2018 อ่านเพิ่ม
การควบคุมภายใน...
    การควบคุมภายใน...
โพสต์ 27/02/2018 อ่านเพิ่ม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒.โครงการพัฒนาระบบสุขภาพสาขาอายุรกรร...
    รุ่น1การดูแลผู้ป่วย sepsis ,การดูแลผู้ป่วยPalliative ,Pain Management ,HAD และการเฝ้าระวังการติดเชื้อ และเชื้อดื้อยา ขอบคุณวิทยากรทุกท่าน เติมเต็มองค์ความรู้ และ ขอบคุณผู้เรียนทุก...
โพสต์ 21/02/2018 อ่านเพิ่ม
ทีมนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 เข้าตรวจเยี่ยม คบสอ.วชิร...
    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ทีมนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 เข้าตรวจเยี่ยม คบสอ.วชิรบารมี ณ โรงพยาบาลวชิรบารมี...
โพสต์ 21/02/2018 อ่านเพิ่ม
จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ เพื่อลดความแออัด ลดการส...
    1. เพื่อลดความแออัดจำนวนผู้ป่วยนอกที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้รับความสะดวกในการรับบริการ ที่หน่วยบริการปฐมภูมิใกล้บ้าน และเข้าถึงบริการ มีการเชื่อมโยงไ...
โพสต์ 27/01/2018 อ่านเพิ่ม
กิจกรรมจิตอาสา ...
    คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ทำกิจกรรมจิตอาสา ๑ ครั้งต่อเดือน ขอบคุณทุกฝ่าย ทุกงาน ทุกคน นะคะ...
โพสต์ 17/01/2018 อ่านเพิ่ม
ปณิธานความดี...
    ทุกวันที่ 9 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และญาติและคนไข้ ร่วมตักบาตร ถวายบุญกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 , ทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว ทำความดี สะสมบุญ ....ขอบคุณเจ้าภาพทุกท่าน ทุกฝ่ายนะคะ...
โพสต์ 13/01/2018 อ่านเพิ่ม
ทีมกีฬาสีขาว & happy new year2018...
    ขอบคุณลูกทีมสีขาวทุกคนนะคะ & ขยายความสุขต่อตลอดปีใหม่ ...
โพสต์ 03/01/2018 อ่านเพิ่ม
Wachirabaramee New Year Disney Party Night...
    Wachirabaramee New Year Disney Party Night_28/12/60...
โพสต์ 29/12/2017 อ่านเพิ่ม
การเขียน Service Profiles...
    วันที่ 27/12/60 โรงพยาบาลวชิรบารมี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียน Service Profiles" .ให้บุคลากรในสังกัดทุกหน่วยงาน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวชิรบารมี...
โพสต์ 27/12/2017 อ่านเพิ่ม
ประชุม คบสอ.วชิรบารมี...
    วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ประชุม คบสอ.วชิรบารมี คั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม รพ.วชิรบารมี...
โพสต์ 21/12/2017 อ่านเพิ่ม
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมจิตอาสา "เราทำดี ด้วยหัวใจ"...
    พัฒนาและปรับปรุงหน่วยบริการทุกหน่วยและสิ่งแวดล้อม รอบโรงพยาบาลให้เป็นหน่วยงานที่มีรูปแบบรมณียสถาน เชิญชวนประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ทุกคนในทีมคุณภาพRM (37 ทีม)โดยร่วมบริจาคต้นกล้วยไ...
โพสต์ 11/12/2017 อ่านเพิ่ม
ประชุมประจำเดือน จนท.รพ.วชิรบารมี...
    บ่ายวันที่ 20/11/60 จัดให้มีการประชุมประจำเดือน จนท.รพ.วชิรบารมี...
โพสต์ 20/11/2017 อ่านเพิ่ม
ประชุมคณะทำงานบูรณาการแผนงาน/โครงการ...
    คบสอ.จัดประชุมคณะทำงานเพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการฯประจำปี 2561 ในวันที่ 20/11/60 ณ ห้องประชุม สสอ.วชิรบารมี...
โพสต์ 20/11/2017 อ่านเพิ่ม
การอบรมผู้ใช้ THIP II...
    วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลวิชรบารมี จัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบวัดระดับคุณภาพโรงพยาบาล THAILAND HOSPITAL INDICATOR PROJECT II (THIP I...
โพสต์ 15/11/2017 อ่านเพิ่ม
ผ้าป่าสามัคคี...
    วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิายน 2560 เวลาประมาณ 14.30 น._คณะทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ นำโดย พันตำรวจเอกอุเทน นุ้ยพิน ศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้นำกองผ้าป่ามาทอด ณ ...
โพสต์ 05/11/2017 อ่านเพิ่ม
ผู้บริจาค ศรัทธา น้ำใจ ให้องค์กร ...
    กิจกรรมผู้บริจาค...
โพสต์ 31/10/2017 อ่านเพิ่ม
เรื่องราววันที่ 26 ต.ค.2560...
    จิตอาสาด้านการแพทย์และสาธารณสุข และกิจกรรม ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ...
โพสต์ 27/10/2017 อ่านเพิ่ม
หน่วยปฐมพยาบาลและจิตอาสาฯ...
    26/10/2560 หน่วยปฐมพยาบาลและจิตอาสาฯของอำเภอวชิรบารมี พร้อมแล้ว...
โพสต์ 26/10/2017 อ่านเพิ่ม
ออกหน่วยน้ำท่วม...
    22 ต.ค.2560 ออกหน่วยน้ำท่วม...
โพสต์ 25/10/2017 อ่านเพิ่ม
อบรมจิตอาสา ด้านการแพทย์...
    เตรียมความพร้อมจิตอาสาด้านการแพทย์ อบรม CPR-BLS การเคลื่อนย้าย และการให้คำปรึกษาด้านจิตใจ 24 ต.ค.2560...
โพสต์ 25/10/2017 อ่านเพิ่ม
ธนาคารความดี...
    คือความดี ความงาม ความจริง องค์กรพยาบาล...
โพสต์ 25/10/2017 อ่านเพิ่ม
ประชุมประจำเดือน จนท.โรงพยาบาลวชิรบารมี...
    ประชุมประจำเดือน จนท.โรงพยาบาลวชิรบารมี วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวชืรบารมี...
โพสต์ 16/10/2017 อ่านเพิ่ม
โรงพยาบาลคุณธรรม...
    โรงพยาบาลวชิรบารมี จัดกิจกรรมทำบุญ-ตักบาตร-อาหารแห้ง วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.09 น....
โพสต์ 12/10/2017 อ่านเพิ่ม
บูรณาการแผนงานสาธารณสุข ปี 2561...
    คบสอ.วชิรบารมี จัดประชุมฯเพื่อบูรณาการแผนงานสาธารณสุข ปี 2561 ระดับ รพ.สต., คบสต. และ คบสอ. วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวชิรบารมี ตังแต่เวลา 09.09 น....
โพสต์ 03/10/2017 อ่านเพิ่ม
ทำแผนงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร...
    ระหว่างวันที่ 25-27/9/2560 ทีมนำ คบสอ.วชิรบารมี ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำแผนงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรที่โรงแรมชลจันทร์ พัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี...
โพสต์ 27/09/2017 อ่านเพิ่ม
คบสอ.พิจารณาแผนฯ...
    คบสอ.พิจารณาแผนฯปี 2561_วันที่ 20/09/2560 ณ ห้องประชุม รพ.วชิรบารมี...
โพสต์ 21/09/2017 อ่านเพิ่ม
GRAND ROUND Dentistry & RM note...
    GRAND ROUND : DENTISTRY พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คน เงิน ของ สู้ๆๆคะ ***RM team ; ผู้บริหารมอบสมุดบันทึก "คุยกันวันละนิด จิตตื่นตัว...แล้วเราจะมีจิตที่แจ่มใส" บันทึกเลยจ้า ประเ...
โพสต์ 19/09/2017 อ่านเพิ่ม
ต้นไม้ของแผ่นดิน...
    โครงการสาธารณสุขร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน 18ก.ย.2560...
โพสต์ 18/09/2017 อ่านเพิ่ม
ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน...
    โรงพยาบาลวชิรบารมี ได้จัดกิจกรรม "ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" ในวันที่ 18 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 07.30 น....
โพสต์ 18/09/2017 อ่านเพิ่ม
ทำแผนยุทธศาสตร์ คบสอ.วชิรบารมี...
    วันจันทร์ที่ 11/09/2560 มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คบสอ.วชิรบารมี ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวชิรบารมี (เบื้องต้นกำหนดไว้ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2560)...
โพสต์ 11/09/2017 อ่านเพิ่ม
ด้วยรักและผุกพันธ์...
    ชาวอำเภอวชิรฯขอให้ TIZ โชคดี...
โพสต์ 31/08/2017 อ่านเพิ่ม
คลังภาพ กลุ่มการพยาบาล...
    ขอเก็บความทรงจำ (Mind Memory) ด้วยภาพ จักเป็นประโยชน์ต่อไป...
โพสต์ 24/08/2017 อ่านเพิ่ม
วันต่อต้านยาเสพติดโลก งานสุขภาพจิค จิตเวชและยาเสพต...
    งานสุขภาพจิค จิตเวชและยาเสพติด ประกาศเกียรติบัตร ชื่นชมบุคคลต้นแบบไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ เนื่องในวัน 25 มิ.ย. วันงดดื่มสุราแห่งชาติ / 26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติดโลก ...
โพสต์ 19/08/2017 อ่านเพิ่ม
GRAND ROUND LR&ANC&ER&IPD&OPD ...
    สิ่งที่ภูมิใจและทำได้ดีแล้ว IPD การดูแลผู้ป่วยใน case palliative care แต่ ยังมีข้อจำกัด ถ้ายอดผู้ป่วยมาก การดูแลอาจไม่เต็มที่ และการบันทึกทางการพยาบาลด้านจิตวิญญาณ อาจไม่ครอบคลุ...
โพสต์ 15/08/2017 อ่านเพิ่ม
เยี่ยมเสริมพลังหน่วย LR&ANC...
    วันที่ 15/8/60 ทีมนำ รพ.วชิรบารมี ภายใต้การนำของ รพ.วชิรบารมี ออกเยี่ยมเสริมพลังหน้างาน LR&ANC...
โพสต์ 15/08/2017 อ่านเพิ่ม
ประเมินผลงานรอบ 9 เดือน ปี 2560 ของ รพ.สต.ในเขตอำเ...
    วันที่ 10 สิงหาคม 2560 คบสอ.วชิรบารมี จัดประเมินผลงานรอบ 9 เดือน ปี 2560 ของ รพ.สต.ในเขตอำเภอวชิรบารมี ณ ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร...
โพสต์ 10/08/2017 อ่านเพิ่ม
CQI & R2R เครือข่ายวชิรบารมี...
    วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. คบสอ.วชิรบารมี ได้จัดกิจกรรม CQI & R2R บูรณาการไปกับการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม ณ ห้องประชุม รพ.วชิรบารมี ...
โพสต์ 09/08/2017 อ่านเพิ่ม
คนดีสาธารณสุขดีเด่น ข้าราชการ พกส.และลูกจ้างชั่วคร...
    ขอแสดงความยินดี กับคนดีสาธารณสุขดีเด่น ข้าราชการ พกส.และลูกจ้างชั่วคราวฯ หน่วยงานคุณธรรม และจิตอาสาที่น่ารักของเรา ร่วมทั้งบุคคลดีเด่นในโครงการเดินตามรอยพ่อ (รัชกาลที่ 9 ) และเทิดพ...
โพสต์ 09/08/2017 อ่านเพิ่ม
ประเมินผลงานรอบ 9 เดือน ปี 2560...
    วันที่ 8 สิงหาคม 2560 รพ.วชิรบารมีจัดกิจกรรมประเมินผลงาน รอบ 9 เดือน ปี2560 ณ ห้องประชุม รพ.วชิรบารมี...
โพสต์ 08/08/2017 อ่านเพิ่ม
การจัดทำแผนชุมชน...
    วันที่ 8 สิงหาคม 2560 คบสอ.วชิรบารมี ได้จัดกระบวนการตัดทำแผนชุมชนในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.หนองสะเดา ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม รพ.สต.หนองสะเดา...
โพสต์ 08/08/2017 อ่านเพิ่ม
นพ.สสจ.พิจิตร นิเทศงานเฉพาะกิจ คบสอ.วชิรบารมี...
    วันที่ 4/8/2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. นพ.สสจ.พิจิตร พร้อมคณะ ได้ออกมานิเทศเฉพาะกิจเสริมพลังงาน ncd tb ของ คบสอ.วชิรบารมี...
โพสต์ 04/08/2017 อ่านเพิ่ม
เครือข่ายจัดการข้อร้องเรียน...
    วันที่ 31 กรกฏาคม 2560 คบสอ.วชิรบารมี ได้รับรางวัลเครือข่ายจ้ดการข้อร้องเรียน ปี 2560 จากท่านนายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ด้วยความภาคภูมิใจ...ปรบมือ...
โพสต์ 01/08/2017 อ่านเพิ่ม
เยี่ยมประเมิน รพ.สต.ติดดาว...
    วันที่ 31/07/60 ทีมประเมิน ครู ค.ได้ออกเยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.บัวยาง(ช่วงเช้า) และ รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง(ช่วงบ่าย) ตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว...
โพสต์ 31/07/2017 อ่านเพิ่ม
เยี่ยมประเมินรพ.สต.ติดดาวเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภ...
    วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการประเมินเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับอำเภอ (ครู ค) อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ออกประเมินรพ.สต.หนองขาว เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และรพ.สต.บึงบ...
โพสต์ 30/07/2017 อ่านเพิ่ม
เยี่ยมประเมินรพ.สต.ติดดาวเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภ...
    คณะกรรมการประเมินเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับอำเภอ (ครู ค) อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ออกประเมินรพ.สต.บ้านนา เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และรพ.สต.คุยกระชาย เวลา 13.00 น. - 16.30 ...
โพสต์ 26/07/2017 อ่านเพิ่ม
ประเมินผลงานรอบ 9 เดือน ปี 2560...
    วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 รพ.วชิรบารมี จัดให้มีการประเมินผลงานรอบ 9 เดือน ปี 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวชิรบารมี...
โพสต์ 21/07/2017 อ่านเพิ่ม
การพัฒนาระบบคุณภาพ...
    วันที่ 20 กรกฏาคม 2560 ทีมนำโรงพยาบาลวชิรบารมี ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน โดยได้รับความรู้จากอาจารย์ จาก รพ.เครือข่ายฯที่ร่วมกิจ...
โพสต์ 20/07/2017 อ่านเพิ่ม
ประเมินผลงานรอบ 9 เดือน ปี 2560...
    วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 รพ.วชิรบารมี จัดให้มีการประเมินผลงานของหน่วยงาน รอบ 9 เดือน ปี 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร...
โพสต์ 18/07/2017 อ่านเพิ่ม
ประชุมทีม HRF...
    วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. จัดให้มีการประชุมทีม HRF ของ รพ.วชิรบารมี ...
โพสต์ 13/07/2017 อ่านเพิ่ม
เยี่ยมสำรวจหน้างาน IPD...
    วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลาประมาณ 15.00 น. แพทย์หญิงผกามาศ เพชรพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรบารมี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ ได้ปฏิบัติการเยี่ยมสำรวจเสริมพลังหน้างานที่หอผ...
โพสต์ 13/07/2017 อ่านเพิ่ม
ประชุมผู้ดูแลระบบและผู้บันทึกข้อมูลบริการฯ...
    วันที่ 11/07/2560 คบสอ.วชิรบารมี จัดให้มีการประชุมผู้ดูแลระบบและผู้บันทึกข้อมูลบริการฯของเครือข่ายอำเภอวฃิรบารมี ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม รพ.สต.หนองขาว ตำบลบึงบัว อำเภอวชิ...
โพสต์ 11/07/2017 อ่านเพิ่ม
ขอบคุณผู้บริหาร ...
    ขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาล ที่รับฟัง เข้าใจ ทีมนำทางการพยาบาล และเอื้ออาทร ในการช่วยเหลือ สนับสนุนปัจจัยหลายๆด้าน ส่งผลการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขอบคุณมากค่ะ...
โพสต์ 07/07/2017 อ่านเพิ่ม
ทีมนำ พบผู้บริหาร ในการถ่ายทอดตัวชี้วัด (Alignment...
    การถ่ายทอดตัวชี้วัด (Alignment indicator) ทบทวนประเด็น ต่อไปนี้ การทบทวนระบบส่งต่อนอกเวลา การ on call การเรียกปฏิบัติงานนอกเหนือปกติ / มาตรฐานการทำคลอดในระยะคลอด การส่งผู้ป่วย...
โพสต์ 07/07/2017 อ่านเพิ่ม
ประชุม พบส. ทันตกรรม 2/2560...
    ประชุม พบส. ทันตกรรม 2/2560...
โพสต์ 05/07/2017 อ่านเพิ่ม
ประชุม กกบ.รพ.วชิรบารมี...
    วันที่ 3 มิถุนายน 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลวชิรบารมี ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวชิรบารมี_ยุติการประชุมเวลาประมาณ 17.00 น....
โพสต์ 04/07/2017 อ่านเพิ่ม
การประชุมทางไกล ...
    วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 สสจ.พิจิตร จัดประชุมทางไกลเกี่ยวกับ "การควบคุมโรคซิก้า" ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยแพทย์หญิงผกามาศ เพชรพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรบารมี และทีมนำของ รพ.วชิรบารม...
โพสต์ 03/07/2017 อ่านเพิ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก...
    วันที่ 29 มิถุนายน 2560 คบสต./คบสอ.วชิรบารมี จัดให้มีการประชุมครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคีเครือข่าย และบุคลากรสาธารณสุขในเขตอำเภอวชิรบารมี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเ...
โพสต์ 29/06/2017 อ่านเพิ่ม
ประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุ...
    ประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุ รพ.วชิรบารมี...
โพสต์ 28/06/2017 อ่านเพิ่ม
ประชุม คบสอ.วชิรบารมี...
    ประชุม คบสอ.วชิรบารมี ประจำเดือนมิถุนายน 2560 วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร...
โพสต์ 21/06/2017 อ่านเพิ่ม
ประชุมประจำเดือน จนท.โรงพยาบาลวชิรบารมี...
    วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมดรงพยาบาลวชิรบารมี จัดให้มีการประชุมประจำเดือน จนท.โรงพยาบาลวชิรบารมี ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ด้วยความพร้อมเพียง มีการแลกเป...
โพสต์ 20/06/2017 อ่านเพิ่ม
ทีมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ...
    วีนที่ 19 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ทีมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เข้าตรวจเยี่ยมเสริมพลังให้แก่ทีม คบสอ.วชิรบารมี ด้วยบรรยาการ...
โพสต์ 19/06/2017 อ่านเพิ่ม
ประเมินโครงการเด่น คบสอ.วชิรบารมี...
    วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ท่าน นพ.สสจ.พิจิตร มาประเมินโครงการเด่นของ คบสอ.วชิรบารมี ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ อบต.วังโมกข์ โดยมีนักเรียนจากวิทยาลัยผู้สูงอายุอำเภอวชิรบารมี ผู้นำชุมชน ภาคี...
โพสต์ 09/05/2017 อ่านเพิ่ม
เสียงสะท้อนจากผู้รับบริการ...
    เสียงสะท้อนเชิงบวกจากผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลวชิรบารมีของเรา คือ กำลังใจที่ดีสำหรับชาววชิรบารมีทุกคน..."ข้าพเจ้าพาคณะสตรีจากจังหวัดน่านไปศึกษาดูงานที่จังหวัดชลบุรี ขากลับ ปร...
โพสต์ 08/05/2017 อ่านเพิ่ม
ประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ รพ.วชิรบารมี...
    วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น._มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพโรงพยาบาลวชิรบารมี ภายใต้การนำของแพทย์หญิงผกามาศ เพชรพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรบารมี ณ ห้องประชุมโรงพ...
โพสต์ 08/05/2017 อ่านเพิ่ม
ประชุม คบสอ.วชิรบารมี...
    วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลามีการประชุม คบสอ.วชิรบารมี ด้วยความราบรื่น เสริมพลังให้มีความสุขแบบกันถ้วนหน้า...
โพสต์ 05/05/2017 อ่านเพิ่ม
ตรวจสมรรถภาพร่างกายเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิรบารมี...
    ระหว่างวันที่ 1-12 พฤษภาคม 2560 ช่วงเวลา 13.00-16.00 น.ที่ห้องกายภาพบำบัด โรงพยาบาลวชิรบารมี จะทำการตรวจสมรรถภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่ฯโรงพยาบาล เป้าหมาย 100% ดังนั้นจึงขอเชิญเจ้าหน...
โพสต์ 02/05/2017 อ่านเพิ่ม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตามมาตรฐาน thai dent...
    วันที่ 27 เมษายน 2560 ประชุมเขิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน Thai dental safety goal 2015 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวชิรบารมี ตั้งแต่เวลา 13.00 น....
โพสต์ 27/04/2017 อ่านเพิ่ม
ประชุมบุคลากรสังกัดงานแผนงาน...
    วันที่ 26 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.มีการประชุมบุคลากรสังกัดงานแผนงานฯ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวชิรบารมี แบบพี่ๆ น้องๆ อย่างมีความสุข...
โพสต์ 26/04/2017 อ่านเพิ่ม
ประชุมทีม admin...
    วันที่ 25 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ รพ.สต.หนองสะเดา_คบสอ.วชิรบารมี ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการทีม admin เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศของเครือ...
โพสต์ 25/04/2017 อ่านเพิ่ม
ประชุมประจำเดือน จนท....
    วันที่ 24 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลวชิรบารมี ได้จัดให้มีการประชุมประจำเดือน จนท."ประจำเดือนเมษายน 2560" โดยเน้นการสื่อสารแบบพี่ แบบน้อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสร...
โพสต์ 24/04/2017 อ่านเพิ่ม
ด้วยรักและผุกพันธ์...
    สิ้นเดือนเมษายน 2560 นี้ บุคลากรองค์กรของเรา "ลาออก" จำนวน 2 ท่าน คือ คุณกษิภัท ศรีคมขำ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และ คุณสุกัญญา จันทร ผู้ช่วยทันตแพทย์...ด้วยรักและผุกพันธ์...จากพ...
โพสต์ 24/04/2017 อ่านเพิ่ม
ประชุมทีม HRF...
    บ่าย_วันที่ 19 เมษายน 2560 ทีม HRF โรงพยาบาลวชิรบารมี จัดให้มีการประชุมเพื่อประเมินตนเอง และวางแผนการพัฒนาต่อเนื่องฯ ในปี 2560 ณ แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลวชิรบารมี...
โพสต์ 19/04/2017 อ่านเพิ่ม
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้าน "IC"...
    คบสอ.วชิรบารมี ได้จัดให้มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ และศักยภาพบุคลากรในเครือข่ายฯ อ.วชิรบารมี เกี่ยวกับการจัดระบบป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 0...
โพสต์ 19/04/2017 อ่านเพิ่ม
บุคลากรผู้ทรงคุณค่า...
    บุคลากรผู้ทรงคุณค่าขององค์กรเรา "ลาออก" ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ที่จะถึงนี้ จำนวน 2 ท่าน ...
โพสต์ 18/04/2017 อ่านเพิ่ม
วันครอบครัว...
    วันที่ 14 เมษายน 2560 ของทุกปี เป็นวัน "ครอบครัว"...
โพสต์ 14/04/2017 อ่านเพิ่ม
สืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีธรรม วิถีไทย ปี 2560...
    วันที่ 12 เมษายน 2560 ชาวสาธารณสุขพิจิตร ร่วม สืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีธรรม วิถีไทย ปี 2560 ณ สสจ.พิจิตร โดยได้เรียนเชิญสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร ข้าราชการบำนาญ และบุคลากร...
โพสต์ 14/04/2017 อ่านเพิ่ม
สงกรานต์โรงพยาบาลวชิรบารมี...
    วันที่ 11 เมษายน 2560 โรงพยาบาลวชิรบารมี ได้ร่วมกันจัดงานทำบุญ เลี้ยงเพลพระ และช่วงบ่ายมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงาน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 256...
โพสต์ 14/04/2017 อ่านเพิ่ม
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลงพื้นที่ประเมินผลงานเครือ...
    วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรพร้อมคณะนิเทศประเมินผล ลงพื้นที่คบสอ.วชิรบารมี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 / 2560 ณ...
โพสต์ 14/04/2017 อ่านเพิ่ม
Untitled Document