ข่าว ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและ ITA

โรงพยาบาลวชิรบารมี
โทรศัพท์ : 056-900126-127

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

คลิกดูทั้งหมด (3)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

คลิกดูทั้งหมด (0)
ITA

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกดูทั้งหมด (94)

ประกาศล่าสุด


รายงานผลการกำกับติดตามและสรุปผลตามมาตรการ รอบ ต.ค. 62 - มิ.ย. 63

รายงานผลการกำกับติดตามและสรุปผลตามมาตรการ รอบ ต.ค. 62 - มิ.ย. 63
เผยแพร่ : 19 มิ.ย. 2563 11.51 น. EB17 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
เผยแพร่ : 19 มิ.ย. 2563 10.32 น. EB17 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ข้อมูลเรื่องร้องเรียน

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เผยแพร่ : 19 มิ.ย. 2563 09.35 น. EB16 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างรพช.วชิรบารมี
เผยแพร่ : 19 มิ.ย. 2563 02.56 น. EB9 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล

ประกาศมาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล
เผยแพร่ : 19 มิ.ย. 2563 02.30 น. EB17 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

การติดต่อ

ที่อยู่

เลขที่ 1 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
(งานบริหารพัสดุ)

โทรศัพท์

056-900128

ติดต่อสอบถามทาง Line

Line ID : 0647078388