ข่าว ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและ ITA 2564

เลือกปีงบประมาณ 2563 | 2564

โรงพยาบาลวชิรบารมี
โทรศัพท์ : 056-900126-127

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

คลิกดูทั้งหมด (6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

คลิกดูทั้งหมด (1)
ITA

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกดูทั้งหมด (153)

ประกาศล่าสุด


EB2 ข้อ3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)

ข้อ 3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)
เผยแพร่ : 2 ก.ย. 2564 14.54 น. EB2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

EB2 ข้อ8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เผยแพร่ : 2 ก.ย. 2564 13.17 น. EB2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

EB 2 ข้อ 7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

ข้อ.7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
เผยแพร่ : 2 ก.ย. 2564 13.14 น. EB2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

EB5 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2564

ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2564
เผยแพร่ : 1 ก.ย. 2564 17.30 น. EB5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

EB 11 ข้อ 4. กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเด็น หลักฐานรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องเก

ข้อ 4. กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง 2 ประเด็น หลักฐานรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ) หรือมีเพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง
เผยแพร่ : 1 ก.ย. 2564 17.28 น. EB11 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

การติดต่อ

ที่อยู่

เลขที่ 1 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
(งานบริหารพัสดุ)

โทรศัพท์

056-900128

ติดต่อสอบถามทาง Line

Line ID : 0647078388