ข่าว ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและ ITA 2564

เลือกปีงบประมาณ 2563 | 2564

โรงพยาบาลวชิรบารมี
โทรศัพท์ : 056-900126-127

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

คลิกดูทั้งหมด (5)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

คลิกดูทั้งหมด (1)
ITA

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกดูทั้งหมด (50)

ประกาศล่าสุด


EB4 ข้อ2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนพฤศจิกายน 2563

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนพฤศจิกายน 2563
เผยแพร่ : 23 ธ.ค. 2563 13.57 น. EB4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลวชิรบารมี

เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลวชิรบารมี
เผยแพร่ : 23 ธ.ค. 2563 10.06 น. EB2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

EB2 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่ : 22 ธ.ค. 2563 16.48 น. EB2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

EB2 ข้อ1.5 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 2561
เผยแพร่ : 22 ธ.ค. 2563 16.13 น. EB2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

EB2 ข้อ1.5 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
เผยแพร่ : 22 ธ.ค. 2563 16.11 น. EB2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

การติดต่อ

ที่อยู่

เลขที่ 1 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
(งานบริหารพัสดุ)

โทรศัพท์

056-900128

ติดต่อสอบถามทาง Line

Line ID : 0647078388