ข่าว ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและ ITA

โรงพยาบาลวชิรบารมี
โทรศัพท์ : 056-900126-127

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

คลิกดูทั้งหมด (4)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

คลิกดูทั้งหมด (1)
ITA

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกดูทั้งหมด (128)

ประกาศล่าสุด


แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2563 ไตรมาส 4 (ต.ค.-กย.63)
เผยแพร่ : 3 ก.ย. 2563 16.08 น. EB24 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

EB21 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
เผยแพร่ : 3 ก.ย. 2563 14.24 น. EB21 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

EB8 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาณะ

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาณะ
เผยแพร่ : 3 ก.ย. 2563 14.20 น. EB8 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

EB25 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เผยแพร่ : 3 ก.ย. 2563 13.55 น. EB25 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

EB25 เผยแพร่บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เผยแพร่ : 3 ก.ย. 2563 13.52 น. EB25 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

การติดต่อ

ที่อยู่

เลขที่ 1 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
(งานบริหารพัสดุ)

โทรศัพท์

056-900128

ติดต่อสอบถามทาง Line

Line ID : 0647078388