เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้   
รหัสผ่าน 

เฝ้าระวังความเสี่ยง
วันนี้ 0 เรื่อง
7วันย้อนหลัง 6 เรื่อง
เดือนนี้ 30 เรื่อง
ปีนี้ 30 เรื่อง
ปีที่แล้ว 1427 เรื่อง
ความเสี่ยงทั้งหมด
GHI เรื่อง
CDEF เรื่อง
AB เรื่อง
ทั้งหมด เรื่อง
สถิติการใช้งาน
วันนี้ 0 ครั้ง
7วันย้อนหลัง 18 ครั้ง
เดือนนี้ 35 ครั้ง
ปีนี้ 35 ครั้ง
เปิดใช้เมื่อ 1 กพ. 2558

                   ระบบบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

 

       ความเสี่ยง (Risk) คือ การวัดความสามารถ ที่จะดำเนินการให้วัตถุประสงค์ของงานประสบความ

 

สำเร็จ ภายใต้การตัดสินใจ งบประมาณ กำหนดเวลา และข้อจำกัดด้านเทคนิคที่เผชิญอยู่ อย่างเช่น

 

การจัดทำโครงการเป็นชุดของกิจกรรม ที่จะดำเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในอนาคต

 

      การรายงานความเสี่ยงหรือความเสี่ยง ถือเป็นงานประจำทำเป็นปกติ ส่วนหนึ่งของการรายงาน

 

ไม่ถือเป็นความผิดของผู้รายงาน เป็นเรื่องน่าชื่นชม ของผู้รายงาน ผู้บริหารโรงพยาบาลสนับสนุนให้

 

บุคลากรทุกฝ่าย ทุกคนในโรงพยาบาล มีส่วนร่วมในการรายงาน ทุกรายงานทำให้พัฒนางานและ

 

โรงพยาบาลปลอดภัย